Trung tâm đào tạo Easy Redmine

Chọn một con đường để nâng cao kỹ năng quản lý dự án của bạn. Bắt đầu từ những bước đầu tiên và tiến tới cấp độ tiếp theo. Khám phá, xem hoặc đọc.

Đăng ký để nhận thêm kiến ​​​​thức về Scrum

Các video hướng dẫn phổ biến nhất

Biểu đồ Gantt ở mức dự án
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Học cach làm việc với Bảng Gantt dự án trong Easy Redmine. Với Bảng Gantt, bạn có thể dễ dàng thao tác với các nhiệm vụ dự án của mình, lên v lịch kéng chúng bạo ệm vụ và các mốc thời gian mới.

Cách tạo một dự án trong Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Tạo một dự án mới trong Easy Redmine thực sự rất dễ dàng. Bạn có thể sử dụng một mẫu của dự án khác cho mục đích đó để tiết kiệm thời gian. Nhưng trước tiên, hãy xem cach tạo một dự án mà không có mẫu.

Cấu trúc phân công công việc
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.StrategicPlanning

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cach làm việc với Cấu trúc phân rã công việc. WBS bővítmény biểu diễn dự án, vấn đề và vấn đề con trong bản đồ tư duy.

Giới thiệu HelpDesk.
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.HelpDesk

Học cach quản lý chăm sóc khách hàng với plugin Easy Redmine HelpDesk. Videó hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo dự án trợ giúp, cài đặt SLA, mẫu email và quản lý thống kê & vé.

Trung tâm đào tạo cho người dùng Redmine

Redmine Project chat Beszélgetési lista
Redmine Chat bővítmény
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Additional Plugins

Dự án chat là một công cụ nhắn tin tức thì (plugin) có sẵn cho cả Easy Redmine và Redmine chung. Nếu bạn đòi hỏi sự làm việc nhóm hiệu quả và sự cộng tác, tiện ích này là một loại thi cạnt

Egyszerű gombok
Nút Dễ dùng
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Các nút hành động dễ dùng là cach nhanh nhất để cập nhật công việc và vé của bạn. Chỉ cần kéo công việc được chọn và thả nó lên Nút Dễ Dùng. Và nó sẽ được cập nhật tự động.

Lọc và tùy chọn cho việc tùy chỉnh các giao diện
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Một tính năng khác làm cho Redmine linh hoạt và độc đáo là bộ lọc và tùy chọn cho tất cả các danh sách thực thể. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng xác định tất cả các giao diện và lưu chúng để sử dụng sau này.

Cách người dùng sử dụng Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Hướng dẫn video này cho thấy một tương tác cơ bản của người dùng với Redmine và cách người dùng giao. Tất cả đều được thực hiện chỉ bằng cach sử dụng các nhiệm vụ và email được gửi từ vhooặ.

Thiết lập dự án mới
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Công việc luôn nằm trong một dự án trong Redmine. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cach thiết lập một dự án với một nhóm, các tính bngsạạng và cách công dụng Quick Project Planner.

Tính năng của Quản lý Dự án Cơ bản
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Tìm hiểu về một cấp độ mới của quản lý dự án Redmine. Videó này hiển thị các tính năng của Quản lý Dự án Cơ bản của Easy Redmine.

Thiết lập dự án mới và mẫu trong Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Học cách gán người dùng và mô-đun cho dự án của bạn, dễ dàng tùy chỉnh cài đỷt dụng n của và bạng mẫu dự án.

...

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn