Κέντρο Εκπαίδευσης Easy Redmine

Επιλέξτε ένα μονοπάτι για να αναβαθμίσετε τις δεξιός δεξιότε διαχείριση έργων. Κάντε τα πρώτα βήματα και προχωρήστε στον επόμενο επόμενο επόμενο Κάντε τα πρώτα βήματα και προχωρήστε στον επόμενο ε Εξερευνήστε, παρακολουθήστε ή διαβάστε.

Οι πιο δημοφιλείς βίντεο μαθήματα

Διάγραμμα Gantt σε επίπεδο έργου
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Μάθετε πώς να εργαστείτε με το Διάγραμμα Gantt του Έργου στο Easy Redmine. Με το Διάγραμμα Gantt μπορείτε εύκολα να χειριστείτγ είτείτε ΄μμα έργου σας, να τις προγραμματίσετε χρησιμοποιώντας τευυτηας να δημιουργήσετε νέες εργασίες και ορόσημα.

Πώς να δημιουργήσετε ένα έργο στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Η δημιουργία ενός νέου έργου στο Easy Redmine είναι πραγματικηη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ατου ονα άλλ όν τον σκοπό, που εξοικονομεί χρόνο. Αλλά πρώτα, ας ρίξουμε μια ματιά σε πώς να δημιουργής να δημιουργής ωρίς πρότυπο.

Δομή Κατάτμησης της Εργασίας
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.StrategicPlanning

Σε αυτό το εκπαιδευτικό θα μάθετε πώς να εργαστείεηεε Δομή Κατάτμησης της Εργασίας. A plugin WBS οπτικοποιεί τα έργα, τα ζητήματα και τα υπο-ζητήμαηητήμαηα ατικής.

Εισαγωγή HelpDesk
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.HelpDesk

További információ ο Easy Redmine HelpDesk. Αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο σας δείχνει έργα εξυπηρ εξυπη ν, ρυθμίσεις SLA, πρότυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείιδρομείου κα ατιστικών και αιτημάτων.

Κέντρο Εκπαίδευσης για χρήστες του Redmine

Ροή ταμείου στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Παρακολουθήστε εύκολα τα ρευστά μέτρητά που εισένκοε χονται από το έργο σας χρησιμοποιώντας το πρόσθετο Cashflows. Ενεργοποιήστε το στο Διάγραμμα Gantt για μια γρήγοριϷ επε ρογραμματισμένων και πραγματικών ροών μετρητών στοητών στον σμιο και επίπεδο έργου.

Διαχείριση απαιτήσεων στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Η διαχείριση απαιτήσεων είναι χρήσιμη για τεχνιγαηηπ όπου πολλά μικρά στοιχεία και λεπτομέρεια και εντυπωσιακό προϊόν (όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα μηό ς). Απλά δημιουργήστε αρτιφάκια που αντιπροσωπεύουιακεύουν τα ηριστικά στη δομή δέντρου των απαιτήσεων.

Δομή οργάνωσης στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Η δομή της οργάνωσης είναι μια μορφή ιεραρχίας δέννυυρ ρήστης στην οργάνωση, εκτός από τον ανώτερο, είναιήαππ άλλο χρήστη. Αυτή η διάταξη βοηθά να καθοριστεί πώς οι δραστηριόστηριόστηριόρ τανομή καθηκόντων, η συντονισμός και η επίβλεψη καατευωη νικά προς την επίτευξη των στόχων της οργάνωσης. Καθορίζει επίσης ποιος είναι επιλέξιμος να εγκϹίνεεγκρίνεε άδ

Διαγράμματα στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Δημιουργήστε ισχυρά διαγράμματα UML ή άλλων ειδών απειδών θείας μέσα στις εργασίες, τα πίνακες ελέγχου, τη βγου, τη βγος παιτήσεις ή τα σενάρια δοκιμής σας. Επεξεργαστείτε και ενημερώστε τα διαγράμματα χωρίς οιουδήποτε άλλου λογισμικού. Το διαδικτυακό εργαλείο draw.io ενσωματώνεται απευθείαο σ Easy Redmine.

PM Ενσωματωτής στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Το PM Integrator είναι ένα εργαλείο ολοκλήρωσης γενικής χρήσηα χρήσηα. Το πιο σα όπηση της οικονομικής απόδοσης των έργων σας μέσο λσςτα ΃ος σύστημα. Τυπικά παραδείγματα είναι οι ώρες που δαπανήθηκαγα σηκαν a ολαβιών, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών της ε

Jenkins CI πρόσθετο στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Redmine σας με το Jenkins Ενσωματώστε το ή ολοκλήρωση που θα ενισχύσει το DevOps σας. Το Jenkins είναι ένας κορυφαίος ανοιχτού κώδικα διακομισ΄α ού που υποστηρίζει τη δημιουργία, την αναπτυξη και οποιουδήποτε έργου. Τώρα πλήρως ενσωματωμένο με την πλατφόρμα διαχείρι Redmine.

Διαχείριση Κινδύνου στο Easy Redmine
EasyRedmine.VideoTutorial.Solution.Features

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα υποχρεωτικκ΃ταδικό διαδικκ ε σωστά διαχειριζόμενο έργο. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει την καθορισμό του πίνακα πίνακα του οργανισμού σας, τη διαχείριση κινδύνων σε έργακηα κας αγκόσμιας αναφοράς κινδύνου και επισκόπησης γιί τηηα Το παγκόσμιο αρθρώμα είναι κατάλληλο για τμους ρόλους ρόλους α, Διαχειριστή Κινδύνων ή Αξιωματούχου Διαχείρισνηςς, εργαλείο έ

...

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημνερρ

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγς αντίγς στην τοποθεσία σας