en
Nyelv
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
AI fordítás
 • th
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Általános szerződési feltételek

Szolgáltatási szerződéshez

1. Bevezető rendelkezések

1.1. Ezek a feltételek az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött megállapodás szerves részét képezik, és meghatározzák a szolgáltatások és termékek, valamint a szolgáltatások és termékek használatára vonatkozó kötelező szabályokat és feltételeket. Ezek a feltételek szabályozzák a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződéses kapcsolatot.

1.2. Az alábbiakban definiált fogalommeghatározások az alábbi kifejezésekre vonatkoznak:

 • T & C - a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti.
 • Megállapodás - az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött Szolgáltatási Szerződés.
 • Vásárló - a Szolgáltatóval megkötendő egyéni vállalkozó vagy jogi személy.
 • Az ügyfél kiszolgálója - a kiszolgáló és egyéb, a Szolgáltató által nem birtokolt, irányított vagy ellenőrzött HW berendezés
 • Provider - a Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980 cég székhelyű Easy Software Kft.
 • Termék - minden olyan Szolgáltatást vagy annak egy részét, amelyet a Szolgáltató márkajelzései alapján a Szolgáltató márkaneve biztosít. Az Ügyfél a Termék AS IS-t vásárolja. A támogatási és egyéb szolgáltatásokat külön kell biztosítani.
 • Árlista - az a dokumentum vagy weboldal, amely a Szolgáltatás és / vagy a Termék árát határozza meg, ha a Megállapodásban másképpen nem rendelkezik.
 • Szolgáltató szervere - a kiszolgáló és a Szolgáltató által kezelt vagy ellenőrzött egyéb HW berendezések. A Szolgáltató a harmadik fél szolgáltatásait a megfelelő szerver teljesítmény biztosítására használhatja
 • Végrehajtási szolgáltatás specifikáció - a Megbízó által meghatározott és / vagy az Ügyfél által a Megállapodás alapján személyre szabott megvalósítási feltételek. Hacsak az Ügyfél nem szerezte meg a Végrehajtási Szolgáltatást, vagy ha kifejezetten nem szerepel, a Termék árában nem szerepel garantált Végrehajtási Szolgáltatás.
 • A támogatási szolgáltatás specifikációja - a Megbízó által meghatározott és / vagy az Ügyfél által a Megállapodásnak megfelelően személyre szabott támogatási feltételeket jelenti. Hacsak az Ügyfél nem vásárolta meg a támogatási szolgáltatást, vagy ha kifejezetten nem rendelkezik, a termék árában nem szerepel garantált támogatási szolgáltatás.
 • szolgáltatás - a Szolgáltató által az Ügyfél által a Szerződés értelmében nyújtott külön Szolgáltatás, amely a Szolgáltatás, a Szolgáltatás karbantartása, a Szerviztámogatás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások licencét is magában foglalhatja, a Szerződésben és a Termékben jóváhagyott mértékben.
 • A Szolgáltatás próbaverziója - a Szolgáltatás próbaverzióját jelenti, amely díjmentes és korlátozott mértékben az Ügyfél rendelkezésére áll.
 • adminisztrátor - az Ügyfél által az Ügyfél által kijelölt személy.
 • használó - olyan természetes személy, aki az Ügyfélnél (munkavállalójaként, partnere, ügyvezető igazgatója, az Ügyfél hosszú távú együttműködésével együttműködik, jogi szolgáltatásokat nyújtva), amelyért az Ügyfél felhasználói fiókot állít ki .
 • Felhasználói fiók - egy egyedi hozzáférési kóddal és jelszóval rendelkező felhasználói fiók.
 • Adatbiztonsági rendszer - olyan dokumentum, amely leírja a Szolgáltatás alkalmazásban tárolt adatok biztosításának módszereit.
 • Felek - az Ügyfél és a Szolgáltató együttesen jelenti.

2. A T & C elfogadásának módja

2.1. A Szolgáltatást az Ügyfélnek a megkötött Szerződés alapján nyújtjuk. A megállapodás szerves részei ezek az általános szerződési feltételek.

2.2. A megállapodást abban a napon kötik meg, amikor mindkét fél aláírja. Abban az esetben, ha a Megállapodást a webes felületen kötik meg, akkor a Megállapodás a Szolgáltatás árának megfizetésekor (vezeték nélküli átutalás esetén, amikor a Szolgáltatás árának megfelelő összeget jóváírják a Szolgáltató bankszámlájára) összegben az első számlázási időszakban. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Ügyfél a szolgáltatás próbaverzióját használja a szakirodalomban meghatározott feltételekkel. E T & C 4.

3. A szolgáltatás nyújtása

3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Termék specifikációban és annak aldomainjein vagy az Ügyfél szerverein meghatározott internetcímen, a Megállapodás és a Termékleírásban meghatározott műszaki előírások szerint futtatja.

3.2. A Szolgáltatási kör meghatározása a Megállapodáshoz csatolt termékleírásban található. A termékleírás részletesen meghatározza az egyes részleges szolgáltatásokat a tartalom és az aktiválás módja tekintetében.

4. A Szolgáltatás próbaverziója

4.1. A Megállapodás megkötése előtt a Szolgáltató a Szolgáltatás próbaváltozatát az Ügyfélnek a webes tartományon vagy az Ügyfél szerverein keresztül, a Szolgáltató által meghatározott mértékben engedélyezheti.

4.2. A regisztrációs űrlap kitöltésével a termékspecifikációban megadott weboldalon az Ügyfél elfogadja a Szolgáltatás próbaverziójának nyújtására vonatkozó feltételeket, amelyeket a Art. 4. cikk 7. cikk 9. cikk 11. cikk 12. cikk 14. 6. alszakasz, 15. cikk 16. cikk 17. és művészet. XNUMX. ezen általános szerződési feltételek szerint.

4.3. A Szolgáltatás próbaváltozatát az Ügyfél a Termékleírásban meghatározott időtartamra biztosítja, hacsak a Szolgáltató másként nem dönt.

4.4. A Szolgáltatás próbaverzióját használó ügyfél jogosult adatok tárolására, de csak a rendszer működésének ellenőrzésére. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős az Ügyfél által megtakarított adatok elérhetőségéért és megőrzéséért a Szolgáltatás próbaverziójával.

4.5. A Szolgáltatás Próba-változatának lejárta előtt a Szolgáltatónak lehetővé kell tennie a Szolgáltatás fizetős változatának átutalását az Ügyfél részére, és nem kötelező érvényű fizetési információkat nyújt. Az Ügyfél által a Szolgáltatás próbaidőszakában az Ügyfél által megtakarított ár megfizetése mellett a Szolgáltatást a Szolgáltatás fizetős változatára továbbítják. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem használja a szolgáltatás fizetős változatára történő átutalási lehetőséget, akkor a Szolgáltatás próbaeseményének rendelkezésre állása akkor fejeződik be, amikor a Szolgáltatás Próbaesített változata az Ügyfél részére megtörtént.

4.6. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy az Ügyfél által a Szolgáltatás próbai verziójában elmentett adatok a Szolgáltatás próbaidőszakának lejártát követően lejárnak, visszaállíthatatlanul törlődnek. Az Ügyfelet tájékoztatni fogják a Szolgáltatások próbaváltozatának várható lejáratáról, valamint az adatok törlését követően az e-mailen vagy a Szolgáltatás próbaverziójának internetes domainjén keresztül.

5. A Szolgáltatás nyújtásának időtartama

5.1. A megállapodás előírja, hogy határozott vagy határozatlan időre kötötték-e meg. A Megállapodás megkötésre került (i) a webes felületen nyújtott szolgáltatások meghatározott időtartamára és (ii) határozatlan időre az Ügyfél szerverein keresztül nyújtott szolgáltatások esetében.

6. Ár

6.1. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételének díját a Szolgáltató által kibocsátott adóinformációk (számlák) alapján megfizetni. A számlákat elektronikus formában adják ki. A szolgáltatások árai az Ajánlat vagy Árlista szerint kerülnek meghatározásra, hacsak a Megállapodás másképpen nem rendelkezik.

6.2. Az Ügyfél által a Szolgáltatást (i) a webes felületen biztosított előfizetéshez és / vagy a havi előfizetéshez felhasznált beszedési / hitelkártya és / vagy egyéb on-line fizetési mód automatikusan felszámolásra kerül 30 naptól az Ügyfél feliratkozott a Szolgáltatás igénybevételére. Ha az Ügyfél meg kívánja kerülni, hogy a Szolgáltatásért felszámolásra kerüljön, az Ügyfélnek a Szolgáltatás használatának automatikus megújítása előtt három nappal el kell törölnie az előfizetést. A Szolgáltató azt javasolja, hogy ellenőrizze az előre fizetett kártyatársasággal vagy bankkal, hogy ismétlődő számlázás lehetséges.

6.3. Az Ügyfél online előfizetését online átírhatja az Ügyfél zónájába való bejelentkezéssel. A következő számlázási időszak terhére történő megóvása érdekében az Ügyfélnek meg kell szüntetnie az előfizetést legalább három nappal a megújítási dátum előtt. Ha az Ügyfél a felújítási dátum előtt legalább három nappal lemondja előfizetését, előfizetése leáll a jelenlegi számlázási ciklus végén.

6.4. A Szolgáltatás sorrendje törlésre kerül további költségek nélkül anélkül, hogy a fizetést törölni fogná a Szolgáltató számlájára. A letölthető termékekre a Szolgáltató nem ad ki semmilyen visszatérítést a letöltési csatorna engedélyezése után, és minden letöltési kísérletet végrehajtott. A megrendelés törlése a fizetés megérkezése után megállapodás alapján lehetséges, amennyiben a megrendelt szolgáltatás nem került felhasználásra, vagy nem történt meg a letöltési kísérlet.

7. Licencszerződés

7.1. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó valamennyi szerzői jog és a Szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb szellemi tulajdonjogok tartoznak. Az Ügyfél ezért köteles a Szolgáltatás használatát kizárólag a megadott engedély körén belül felhasználni.

7.2. Az Ügyfél a Megállapodás megkötésével nem kizárólagos licenszet kap a Szolgáltatáshoz egy vagy több felhasználó számára a létrehozott felhasználói fiókok számától függően. Az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem jogosult arra, hogy harmadik személy részére engedélyt vagy al licencet adjon ki. Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatás bérlésére, vagy egyéb módon a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátására, díjmentesen vagy ellenérték fejében, a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az engedély vonatkozik minden olyan frissítésre vagy beállításra, amelyet a Szolgáltató végezni fog.

7.3. Abban az esetben, ha a Szolgáltatást az Ügyfél szervere biztosítja, akkor az Ügyfél jogosult a Termék forráskódjának letöltésére. Abban az esetben, ha a Szolgáltatást a webes felületen keresztül biztosítják, akkor az Ügyfélnek nincs joga a forráskód megszerzéséhez a Szolgáltatáshoz, sem annak megtekintéséhez, módosításához, vagy annak bármilyen módon történő beavatkozásához.

7.4. Az Ügyfél a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem jogosult arra, hogy a Szoftvert egy másik szoftverbe foglalja bele.

7.5. Az összes szolgáltató szoftverbővítményei a következők szerint oszlanak el GNU / GPL licenc 2. Ha másképp nincs feltüntetve, az összes kép, a lépcsőzetes stíluslap és a mellékelt JavaScript megjelenése az Easy Software Commercial Use License (Engedély):

A Licenc olyan GPL kompatibilis licenc, amely kizárólag a Szolgáltató által készített Szolgáltató Témák és Stílusok képekre, lépcsős stíluslapokra és JavaScript elemekre vonatkozik. Amint azt a GPL 2.0 verziója is kimondta, egy olyan termék elemei, amelyeket nem készítenek össze, és amelyeket a GPL-kódtól függetlenül küldenek, és amelyeket egy ügyfél böngészőjében kombináltak, nem kell GPL-nek lennie. Ezek a képek, lépcsőzetes stíluslapok és JavaScript elemek a Szolgáltató szerzői jogai, és nem használhatók és manipulálhatók az Ügyfél céljaira, kivéve, ha az Ügyfél aláírta a Szolgáltató Partnermegállapodását. Az Ügyfél nem tudja újra elosztani ezeket a fájlokat, vagy azokat a Szolgáltató előzetes beleegyezése nélküli csomagokban vagy kiterjesztésekben tartalmazza. Az illetéktelen terjesztés vagy a harmadik fél hozzáférhetetlensége a Szolgáltató hozzájárulása nélkül, felhatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy szerződéses büntetést számoljon fel az 10 000 EUR összegében a Licencia bármely megsértése esetén.

7.6. Valamennyi Szolgáltató szoftvere, kivéve az Art. 7.5. ezeknek a T & C-knek a megoszlása ​​alatt GNU / GPL licenc 2: Https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Fizetési feltételek

8.1. A meghatározott időre kötött Megállapodás számlázási ideje az a hónap (hónapok száma), amelyre a Megállapodás megkötésre került. A Szolgáltató az internetes felületen vagy e-mailen keresztül nyújtott szolgáltatásokért az 14 naptári napokra vonatkozó esedékességi dátumot adja ki, hacsak az Ajánlat másként nem rendelkezik.

8.2. Abban az esetben, ha a Megállapodás határozott időre szól, az időszak lejárta előtt a Szolgáltató elküldi az Ügyfélnek a nem kötelező érvényű fizetési adatokat, hogy a Szolgáltatásokat ugyanarra az időtartamra fizesse. Abban az esetben, ha a Szolgáltatás árát a fizetési adatoknak megfelelően fizetik, a Szolgáltatás időszaka automatikusan meghosszabbodik.

8.3. A Szolgáltatás árának késedelmes megfizetése esetén a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamatokra a fennálló összeg 0,5% -ában, a késedelem minden megkezdett napján. Ha az Ügyfél késedelembe esik bármilyen fizetéssel, akkor a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának felfüggesztésére vagy korlátozására mindaddig, amíg a tartozás teljes összegét meg nem fizetik. A Szolgáltatás felfüggesztésének vagy korlátozásának időtartamára az Ügyfél továbbra is köteles az árat az átadott adózási dokumentumoknak megfelelően megfizetni. Az Ügyfél oldalán ismételt fizetési késedelem a Szerződés lényeges megsértésének minősül.

8.4. Ha vásárláskor elfogadja a Általános Szerződési Feltételeket, automatikusan feliratkozik előfizetésének automatikus megújítására. Az előfizetés automatikusan megújul minden előfizetési időszak végén, a vásárlás során kiválasztott előfizetési időszak alapján. Az előfizetés minden számlázási idejének kezdetén a vásárláskor megadott tarifát (plusz alkalmazandó adókat, például hozzáadottérték-adót, például ha a feltüntetett adó nem tartalmazza az ÁFA-t) számítják fel Önnek a megadott számlázási módszerrel. nekünk. Kérjük, ellenőrizze, hogy a számlázási adatai helyesek-e az előfizetés megszűnésének megakadályozása érdekében.
Az előfizetés megvásárlásával elfogadja, hogy a fenti előfizetési díjakat rendszeresen megterhelik a nyilvántartott kártyáról, amíg le nem mondja az előfizetést. Az előfizetések folyamatosak és automatikusan megújulnak, kivéve, ha Ön lemondja vagy megszüntetjük fiókját. Az előfizetés lemondásához küldjön egy e-mailt az "Előfizetés automatikus megújításának törlése" címmel a salesadmin@easysoftware.com címre
Az előfizetés ára és feltételei bármikor megváltozhatnak. Az első vásárláskor vagy az előfizetés utolsó megújításakor érvényben lévő ár és feltételek a feliratkozási időszak alatt maradnak érvényben, de a megújításra vagy az új előfizetésre új árak és feltételek vonatkozhatnak. Az Easy Software Ltd. ésszerű értesítést küld az ár vagy a feltételek bármilyen változásáról, mielőtt azok hatályba lépnének. Ha nem akarja megújítani előfizetését ezen új árak vagy feltételek alapján, akkor a fent leírtak szerint visszavonhatja előfizetését.

9. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

9.1. A Szolgáltató jogosult bármilyen változtatást elvégezni a Szolgáltatásban vagy annak mértékében. Ebben az esetben a Szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos webes felületen keresztül tájékoztatja az Ügyfelet. Az Ügyfélnek jogában áll felmondani a megállapodást ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása esetén, amelyet az Ügyfél megtagad, ha a Szerződésben megállapodnak.

9.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy technikai lehetőségein belül minden lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Szolgáltatás működőképes és elérhető legyen, amennyiben az Ügyfél megfelel a Rendszerben felsorolt ​​szolgáltatások alapvető rendszerkövetelményeinek vagy a vonatkozó internetes portálnak. Ha a Szolgáltatás működőképességével kapcsolatos nem szabványos helyzet áll fenn, a Szolgáltató különösképpen a Megállapodással összhangban jár el.

9.3. Ha az Ügyfél a Szolgáltatás sebességére vagy rendelkezésre állására vonatkozó bármely problémát észlel, köteles haladéktalanul jelenteni ezt az eseményt a Szolgáltatónak a termékleírásban meghatározott e-mailen keresztül vagy telefonon elérhetővé tenni a problémamegoldó folyamat gyorsítására. Az Ügyfél figyelembe veszi, hogy a Szolgáltató ellenõrzése nélkül lehetnek olyan események, amelyek befolyásolhatják a Szolgáltatást a Felhasználó rendelkezésére álló szolgáltatásokat (például az ügyfél oldalán bekövetkezõ internetkapcsolat hiba, természeti katasztrófa, DOS vagy DNS támadások A Szolgáltató és mások műszaki berendezései). A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen eseményekkel kapcsolatban az Ügyfélnek okozott károkért.

9.4. Az Ügyfél figyelembe veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató súlyos okokból ideiglenesen megszünteti a Szolgáltatást, különösen olyan esetekben, amikor a Szolgálat súlyosan meghibásodása esetén szükség esetén kibernetikai támadások megakadályozására kerül sor. Szükséges leállítás. A Szolgáltatás nyújtásának megszakításáról szóló értesítést a lehető leghamarabb meg kell küldeni az Ügyfélnek. A Szolgáltató köteles megfelelő üzembiztonsági és biztonsági intézkedéseket hozni a szolgáltatás lehetséges hibás működésének minimalizálása vagy a Szolgáltatás korlátozott vagy teljes hiánya miatt.

9.5. A Szolgáltató vállalja, hogy nem jogosult a felhasználói adatok tartalmának átadására harmadik felek számára. Továbbá a Szolgáltató beleegyezik abba, hogy jogosult a felhasználó tartalmának szerkesztésére, cenzúrázására vagy figyelemmel kísérésére.

9.6. A felek megállapodtak abban, hogy a Szolgáltató nem szerez tulajdonjogot az Ügyfél adataihoz. Az Ügyfél kizárólag az Ügyfél szerverén vagy a Szolgáltató szerverén tárolt adatok tartalmáért felel.

9.7. A Szolgáltatás megfelelő megvalósításához a következő adatok gyűjtése, mentése és feldolgozása szükséges: kiadás verziója, szerződésazonosítója, példány URL-je, telepített bővítmények listája és aktív felhasználók száma, amelyeket a Szolgáltató az Ügyfél azonosítására használ, a jogosultság ellenőrzése felhasználás Szolgáltatás és a Szolgáltató jogainak védelme. Jelen feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult saját erőforrásai felhasználásával ellenőrizni, hogy Ön a Szolgáltatást a szolgáltatási szerződésnek megfelelően használja-e, továbbá, hogy a fenti adatok az Ügyfél és a számítógép közötti kommunikáció során továbbításra kerülnek. a Szolgáltató rendszerei.

10. Az Ügyfél jogait és kötelezettségeit

10.1. Az Ügyfél nem használhatja a Szolgáltatást az általánosan kötelező jogi előírásokkal ellentétes módon.

10.2. Ahhoz, hogy hozzáférhessen a Szolgáltatáshoz, a Szolgáltató kérheti az Ügyfél azonosító adatait és további információkat. Az Ügyfél köteles pontos, pontos és aktuális információkat szolgáltatni.

10.3. A Szolgáltató kérésére az Ügyfél köteles biztosítani a szükséges együttműködést a hibák kiküszöbölése vagy a Szolgáltatás módosítása során.

10.4. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított API-felületet csak akkor használja, ha a Szolgáltatást a webes felületen keresztül érinti a harmadik féltől származó alkalmazások vagy szolgáltatások. Az Ügyfél a Webes felületen nyújtott szolgáltatásokat nem használhatja és nem férhet hozzá más módon, például szkriptek, botok, webrobotok stb. Számára.

10.5. Az Ügyfél a hozzáférési adatokat titokban tárolja a Szolgáltatásnak, az Ügyfél nem köteles megmondani vagy hozzáférni hozzájuk bármely más személyhez, vagy más módon hozzáférhet a felhasználói fiókjához harmadik félhez. Az Ügyfél köteles biztosítani technikai berendezéseit az ésszerűen szükséges mértékben annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a felhasználói fiókkal kapcsolatos hozzáférési adatokkal való visszaélés kockázatát.

10.6. Amennyiben az Ügyfél megsérti az ebben a bekezdésben előírt kötelezettségeket, a Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfélnél felmerülő károkért, és az Ügyfél kizárólag a Szolgáltató vagy harmadik feleknél felmerülő károkért felel. E kötelezettségek megsértése továbbá megállapítja a Szolgáltató jogát a Megállapodás megszüntetésére. Ha az Ügyfél felfedezi, hogy a Szolgáltatást harmadik félnek a Szolgáltatást érintő információk szivárgása okozhatja, az Ügyfél e-mailben értesíti a Szolgáltatót.

10.7.A szoftver letöltése csak meghatározott ideig lehetséges. Ezen időtartam letelte után a letöltési fiók automatikusan letiltásra kerül. A Szolgáltató NEM biztosítja a forrásfájlokat e-mailen vagy más csatornán keresztül, csak az online fiók használatával.

11. Felhasználói fiók

11.1. Az Ügyfélnek lehet egy vagy több felhasználói fiókja. Minden felhasználói fiókot csak egy felhasználó használhat. Az Ügyfél csak akkor engedélyezi a felhasználói fiók létrehozását harmadik fél számára, ha azt a megállapodás vagy a jelen ÁSZ előírja. Az Ügyfél nem jogosult megosztani a felhasználói fiókokat több felhasználó között. Az Ügyfélnek azonban joga van bármikor átengedni a fel nem használt felhasználói fiókot az új Felhasználóhoz.

11.2. A művészet megsértése esetén. 11.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek alapján a Szolgáltatónak jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, és az Ügyfél a Szolgáltató fizetési igényének kézhezvételétől számított 7 napon belül indokolatlanul gazdagodást fizet a Szolgáltatónak.

12. Felhasználói fiókok adminisztrációja

12.1. Minden ügyfél választhat egy vagy több felhasználói fiókot, amely viseli az adminisztrátori jogokat. Az adminisztrátor az alábbi műveleteket hajthatja végre:

 • Felhasználói fiókok hozzáadásához, szerkesztéséhez és törléséhez, valamint hozzáférési jogosultságok beállításához (például a jelentésekhez, a fájlok létrehozásához stb.),
 • az Ügyfél adatainak elérése függetlenül az egyes felhasználók hozzáférési beállításaitól,
 • Válasszon másik felhasználói fiókot, amely a rendszergazda lesz.

12.2. Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltatás Felhasználók általi használatáért, a Felhasználók által elvégzett tevékenységekért és az Ügyfél számlájára feltöltött összes adatért. Az Ügyfél biztosítja, hogy valamennyi Felhasználója betartsa ezen ÁSZF rendelkezéseit.

13. Tiltott magatartás

13.1. Az Ügyfél nem tölthet fel, küldhet vagy más módon tárolhat tartalmat a Szolgáltatás portálon, amely tartalmazhat szoftver vírust vagy más olyan fájlokat és programokat, amelyek megsérthetik, károsíthatják vagy korlátozhatják a Szolgáltató vagy más ügyfelek berendezésének működését. Továbbá az Ügyfél nem jogosult a tartalom feltöltésére a Szolgáltatásra, amelynek birtoklása vagy terjesztése illegális, olyan tartalom, amely jogellenesen befolyásolja valamely harmadik fél szerzői jogait, vagy egy bűncselekmény részét képezi, a Levélszemét a Szolgáltatáson keresztül történő elosztására, hozzáférést kaphat egy másik ügyfél vagy a Szolgáltató szerver felhasználói fiókjához. E kötelezettségek megsértése lényegesnek tekinthető, és megállapítja a Szolgáltató jogát a Megállapodás felmondására, és kötelezi az Ügyfelet az 10.000 EUR összegű szerződéses kötbér megfizetésére, - minden jogsértésért és minden lehetséges kárért.

14. A megállapodás megszűnése

14.1. A szerzõdéses jogviszony megszûnik a Megállapodásnak a Megállapodás idõtartamának lejárta után történõ megszûnésével, megszûnésével egy jogi személy (a Szolgáltató vagy az Ügyfél) felszámolással, a Megállapodás megszûnésével vagy a felek közötti megállapodással.

14.2. Ha a Megállapodást határozatlan időre kötötték meg, az Ügyfél bármikor indokolás nélkül felmondhatja a Megállapodást. A felmondási idő egy hónap, és a felmondási értesítés kézbesítését követő naptári hónap első napján kezdődik.

14.3. A Szolgáltató bármikor indokolás nélkül felmondhatja a Megállapodást. A felmondási idő három hónap, és a felmondási értesítés kézhezvételét követő naptári hónap első napján kezdődik.

14.4. Az Ügyfél jogosult a Szerződés felmondására az 9.1. cikkben meghatározott esetekben. XNUMX. e T & C.

14.5. Amennyiben az Ügyfél jelentősen vagy ismételten megsérti a jelen ÁSZF-ből vagy a Megállapodásból eredő kötelezettségeit, és nem orvosolja ezt a lényeges és ismételt jogsértést 14 napon belül az erről a tényről szóló értesítés kézbesítésétől számítva, ajánlott levél formájában vagy attól az időponttól számítva, Az e-mail értesítés megküldése az Ügyfél részére a Szolgáltató jogosult a Szerződéstől elállni. A visszavonás az Ügyfél részére történő visszavonási értesítés kézhezvételét követő napon lép hatályba.

14.6. Amennyiben az Ügyfél különösen súlyos módon megsérti a jelen ÁSZF-ből vagy a Szerződésből eredő kötelezettségeit, a Szolgáltató jogosult az ilyen jogsértés észlelése után azonnal felmondni a Szerződést és a Szolgáltatást.

15. A Szolgáltatás felelősségének korlátozása

15.1. A Felek megállapodtak abban, hogy a Megbízó teljes felelőssége a Megállapodásból eredő jogviszony alapján történt követelések és a becsült veszteség összege nem haladhatja meg, és csak a fizetett Előző naptári év. Ha az előző mondatban szereplő maximális kártérítés nem állapítható meg, akkor a maximális kártérítés a meghatározott előfizetéses és a webes felületen keresztül biztosított negyedéves díjra korlátozódik.

15.2. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatások nyújtásából eredő közvetett károkért, például elvesztett nyereségért, bevételkiesésért, adatvesztésért, pénzügyi vagy közvetett, különleges vagy következményi kárért. Vis maior esetén a Felek lemondanak A Megállapodáson alapuló kötelezettségek és az e megállapodás által előírt kötelezettségek teljesítésének (teljes vagy részleges) vagy késedelmes teljesítése nem tekintendő a Megállapodás megsértésének. A vis maior alkalmazásában minden olyan körülményt jelent, ahol a felelősség kizárása a cseh törvénynek megfelelően, beleértve, de nem kizárólagosan a természeti katasztrófát, a háborút, a politikai helyzet megváltoztatását, amely kizárja vagy helytelenül akadályozza az e megállapodás szerinti jogok és kötelezettségek teljesítését; Bármely más hasonló okból, eseményből vagy tényből.

15.3. A Megállapodás megkötésével az Ügyfél figyelembe veszi, hogy még a Szolgáltató legjobb erőfeszítései esetén is előfordulhat, hogy a Szolgáltató rövid időtartamú elérhetetlensége bekövetkezhet, amelyet a Szolgáltató hatáskörén kívül eső körülmények okoznak (pl. Internetkapcsolat meghibásodása ). Az Ügyfél ezért vállalja és vállalja, hogy a Szolgáltatáson belül tárolt összes adata más földrajzi helyszínen lesz másolva.

15.4. Az Ügyfél az AS-t használja. Az egyéb szoftverekkel, a hardverkonfigurációval vagy részleges hibás működéssel való összeférhetetlenség NEM jogosítja fel az Ügyfelet a megrendelés visszavonására vagy visszatérítésre.

16. A személyes adatok védelme

16.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a Felhasználók és az ügyfelek személyes adatait kezelő jogi kötelezettségeivel. A Szolgáltatáson belül ezen entitások személyes adatainak módját és feldolgozását az Ügyfél határozza meg. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Ügyfél személyes adatkezelői jogi kötelezettségeinek megfelelő teljesítéséért.

16.2. Minden információt a Szolgáltató az Ügyféltől a Szolgáltatást nyújt, javítja annak minőségét és csak kereskedelmi és marketing értesítéseket küld. Ha az Ügyfél természetes személy, a következő adatokat gyűjtik: név, vezetéknév, számlázási cím, e-mail, telefonszám, a Szolgáltatás használatával kapcsolatos információk.

16.3. A Szolgáltatáson belüli összes kommunikációt SSL protokoll titkosítja. Az Ügyfél kijelenti, hogy ezt a titkosítási módot megfelelően biztonságosnak tartja.

16.4. A Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyfél által a Felhasználójának a harmadik személy részére történő regisztrációja során nem ad meg semmilyen információt, kivéve ha az Ügyfél kifejezetten beleegyezik.

16.5. Az ügyfelek adatait a Szolgáltató Elektronikus Rendszerében tárolják a szerződéses kapcsolat időtartama alatt. Megszüntetését követően a Szolgáltató csak a jogszabályi megfeleléshez szükséges adatokat tárolja. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél nevét és logóját a Szolgáltató Ügyféllistáján a Szerződés időtartama alatt és után is felhasználja, hacsak az Ügyféllel másképpen nem állapodik meg a márka irányelvei vagy irányelvei alapján.

17. Záró rendelkezések

17.1. A Felek vállalják, hogy titokban tartják a Megállapodás szerinti szerződéses kapcsolat során szerzett információkat.

17.2. Az Ügyfélnek a Szerződésből és a jelen ÁSZFből eredő jogait a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatjuk át.

17.3. A kétségek kétségének elkerülése érdekében a felek kifejezetten megerősítik, hogy vállalkozók, és üzleti tevékenységük keretében ezt a megállapodást kötik.

17.4. Ha a jelen Megállapodás vagy ezen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen, érvénytelen vagy végrehajthatatlanná válik, ez a tény nem befolyásolja a Megállapodás vagy ezen ÁSZF fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, végrehajthatóságát vagy hatékonyságát. Ebben az esetben a feleknek minden erőfeszítést meg kell tenniük a megállapodás módosításának megkötésére, amelynek révén az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy érvénytelen rendelkezés helyébe új rendelkezés lép, amely megfelel az eredeti célnak.

17.5. Az Ajánlat, Termékleírás, Szolgáltatás megvalósítási specifikáció, Támogatási szolgáltatás specifikáció és a T & C rendelkezéseinek ütközése esetén ezek a dokumentumok elsőbbséget élveznek:

i) Ajánlat,

(ii) Végrehajtási szolgáltatás specifikáció,

(iii) Támogatási szolgáltatás specifikáció,

iv. Termékleírás

v. T & C,

vi. Nyilvános információ

17.6. Ezeket az általános szerződési feltételeket a Cseh Köztársaság, az Európai Unió tagjának törvényei szabályozzák. A megállapodás teljesítésével vagy értelmezésével összefüggésben vagy annak eredményeként felmerülő minden olyan vitát, amelyet a felek nem tudnak békés úton rendezni, végül a cseh választottbírósági testület, a Cseh Köztársaság Gazdasági Kamara mellett működő Választottbíróság és a Cseh Agrár Kamara rendezi. A választottbírósági bíróság szabályainak megfelelően kinevezett három választottbíró köztársasági tagja. Mindegyik Fél kinevez egy választottbírót. Mindkét választottbíró 30 napon belül megállapodik a harmadik választottbíróról. Ha a két választottbíró a fenti határidőn belül nem jut megállapodásra a harmadik választottbíróról, a választottbíróság elnöke nevezi ki. A választottbírósági határozat végleges és kötelező érvényű a felekre. A felek visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalnak arra, hogy nem támadják meg a választottbírósági határozat végrehajtását bármely joghatóság alatt.

17.7. Ezek az általános szerződési feltételek 1. július 7-jén lépnek hatályba.

A személyes adatok feldolgozásának elvei

Kedves ügyfél,

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy az Easy Software (a továbbiakban "mi" vagy "Társaságunk") az Ön személyes adatait a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak kínálatával, zárásával, biztosításával és fenntartásával kapcsolatban dolgozza fel.

Ezen elvek célja, hogy információt szolgáltasson az általunk gyűjtött személyes adatokról, arról, hogy miként kezeljük őket, milyen forrásokból szerezzük őket, milyen célból használjuk őket, kinek adhatjuk az adatokat, hol szerezhetünk információt az Ön által feldolgozott személyes adatairól vagy személyes adatainak védelméről.

Kérjük, olvassa el ezen alapelvek tartalmát. Örömmel válaszolunk bármilyen kérdéseire bármelyik irodánkban az Easy Software ltd-en, a Kemp House-en, az 152-160 City Road-nál, az EC1V 2NX London-en, az Egyesült Királyságban vagy e-mailen keresztül: info@easysoftware.com.

1. Általános információ

Cégünkre különféle jogszabályi kötelezettségek vonatkoznak az ügyfelek személyes adatainak feldolgozására, amelyeket be kell tartanunk, különösen a szerződéses kötelezettségeink teljesítésének vagy a hatósági jog gyakorlásának tekintetében. E tekintetben egyáltalán nem tudnánk termékeinket és szolgáltatásainkat biztosítani anélkül, hogy személyes adatait megadnánk. Emellett az ügyfelek személyes adatait az ügyfélszolgálatunkra vonatkozó törvényi kötelezettségeink keretein kívül dolgozzuk fel, valamint a termékek és szolgáltatások célzott ajánlatait. Szükségünk van a beleegyezésedre. Ha úgy dönt, hogy nem adja meg az Ön beleegyezését ebben az esetben, a rendelkezésre bocsátott termékeink vagy szolgáltatásaink korlátozottak vagy más módon módosíthatók, attól függően, hogy mekkora adatfeldolgozást igényelnek. Minden ügyfél tájékoztatást kap a korlátozásokról vagy a kiigazításokról.

Hacsak másképp nincs kifejezetten feltüntetve, az itt szereplő összes információ vonatkozik a leendő ügyfelek személyes adatainak feldolgozására is, azaz azokkal a személyekkel, akikkel kapcsolatban állunk, de még nem kötöttek szerződéses kapcsolatot, valamint korábbi ügyfelek. Az itt közölt információk ésszerű mértékben kiterjednek más személyek személyes adatainak feldolgozására is, amelyek tekintetében a Társaságnak bizonyos kötelezettségei vannak, vagy akikkel a Társaságunk közvetlen kapcsolatban áll, anélkül, hogy szerződéses kapcsolatban állnának velük ( mint például a jogi személyek képviselői).

1.1. Személyes adatfeldolgozási elvek

A személyes adatok feldolgozásának részeként tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelmének legmagasabb színvonalát, és különösen a következő elveket tartjuk szem előtt:

(a) A személyes adatokat mindig egyértelműen és érthetően meghatározott célra, meghatározott módon, meghatározott módon és csak a cél szempontjából szükséges ideig dolgozzuk fel; csak az ügyfelek pontos személyes adatait dolgozjuk fel, és gondoskodunk arról, hogy feldolgozásuk megfeleljen a meghatározott célnak, és szükséges legyen;

(b) a személyes adatok védelmét és feldolgozását az adatok lehető legmagasabb biztonságát garantáljuk, és megakadályozzuk az ügyfél személyes adatainak illetéktelen vagy véletlen hozzáférését, azok módosítását, megsemmisítését vagy elvesztését, jogosulatlan átviteleket, egyéb jogosulatlan feldolgozást vagy más visszaéléseket;

(c) Mindenkor világosan tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásáról és a jogaikról, hogy pontos és teljes információt kapjanak az ilyen feldolgozás körülményeiről, valamint más kapcsolódó jogairól;

(d) Társaságunkon megfelelõ technikai és szervezési intézkedéseket tartal- mazunk az összes lehetséges kockázatnak megfelelõ biztonsági szint biztosításához; minden olyan személy, aki kapcsolatba kerül az ügyfél személyes adataival, köteles bizalmasan kezelni az ilyen adatok feldolgozásával kapcsolatban szerzett információkat.

2. Információ a személyes adatok feldolgozásáról

2.1. Információ az adminisztrátorról

A személyes adatok kezelője a Társaságunk, azaz az Easy Software Kft., A Kemp House, az 152-160 városi út, az EC1V 2NX London, Egyesült Királyság, azonosító: 08960980

2.2. A feldolgozás célja és jogi alapja

2.2.1. Személyes adatok feldolgozása a beleegyezés nélkül

Ez általában olyan esetekre vonatkozik, amikor Ön köteles bizonyos személyes adatokat nyilvánosságra hozni, mint feltételként, hogy megadjuk Önnek termékünket vagy szolgáltatásunkat, vagy ha jogosult az Ön által szerzett személyes adatok feldolgozására.

(a) A törvény értelmében jogunk van az Ön személyes beleegyezése nélkül feldolgozni személyes adatait a következő törvényi kötelezettségek teljesítéséhez:

i. az állami hatóságoknak szóló törvényi közzétételek betartása;

ii. az archiválási kötelezettségek teljesítése.

(b) Önnel kötött szerződés megkötése vagy teljesítése.

c) a jogvédelem alatt álló jogok és érdekek védelme, különösen az esetleges és minden vita megoldása tekintetében, különösen bírósági vagy egyéb viták esetén.

2.2.2. Személyes adatok feldolgozása a beleegyezésével

Ez különösen olyan esetekre vonatkozik, amikor Ön önként egyetért abban, hogy feldolgozzuk a biztosított vagy más módon megszerzett személyes adatokat. A beleegyezésed nem biztos, hogy megakadályozza, hogy Társaságunk bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtson, vagy arra kényszerítse, hogy ésszerűen módosítsa az adott termékek és szolgáltatások elérhetőségét, terjedelmét vagy feltételeit.

Ön beleegyezése alapján cégünk feldolgozza személyes adatait a következő célokra:

a) ügyfélszolgálat; ezek olyan tevékenységek, amelyek nem állnak a szerződés teljesítéséhez vagy a személyes adatfeldolgozás más jogi kereteihez, és tartalmazzák a következőket: (i) piackutatás, (ii) ügyfélszolgálatok nyomon követése a Társaság honlapján a felkínált szolgáltatásokkal kapcsolatban ( ezért ez a cél nem kapcsolódik a Társaság weboldalán látogatók tevékenységének a cookie-k formájában történő megszerzésével kapcsolatos információkhoz, amint az az elektronikus kommunikációs eszközökről és a mobilalkalmazásokról szóló cikkben olvasható);

b) termékek és szolgáltatások nyújtása; különösen ez magában foglalja a Társaság és más felek termékeinek és szolgáltatásainak terjesztését, beleértve az egyes ügyfeleknek szóló termék- és szolgáltatási ajánlatokat is, különféle csatornákon keresztül, például postai úton, elektronikus úton (beleértve az elektronikus levelet és az elküldött üzeneteket is) a mobileszközökön telefonszámon keresztül), vagy telefonon, egy weboldalon keresztül. Bizonyos mértékig, ezekben az esetekben Társaságunk jogosult arra, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtson az ügyfeleknek anélkül, hogy megkapta volna hozzájárulásukat; ha ezt a jogszabályok magukban foglalják, e tekintetben tájékoztatni fogják Önt arról, hogy kifejezetten nem ért egyet a termékek vagy szolgáltatások további kínálatával. E tekintetben az Ön személyes adatait továbbíthatja harmadik félnek az ilyen harmadik felek információinak terjesztése és az ilyen termékek és szolgáltatások kínálata céljából. További részletek az alábbiakban találhatók.

2.3. A feldolgozott ügyfél személyes adatainak hatóköre

Társaságunk a személyes adatokat a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben feldolgozza. Különösen a kontaktus- és azonosítási adatokat dolgozzuk fel. Az ügyfelek feldolgozott személyes adatainak terjedelméről az ezen alapelvek 1 melléklete tartalmazza a részletes információkat.

2.4. Személyes adatfeldolgozási módszerek

Az a módszer, ahogyan a Társaság feldolgozza a személyes adatait, mind kézi, mind automatizált feldolgozást foglal magában, beleértve az algoritmikus feldolgozást Társaságunk információs rendszerében.

Az Ön személyes adatait leginkább a Társaságunk dolgozói és szükség esetén harmadik felek dolgozzák fel. Mielőtt személyes adatait harmadik félnek nyilvánosságra hozza, mindig a harmadik féllel írásos megállapodást kötünk, amely ugyanazokat a garanciákat tartalmazza, mint a Társaság által a törvényes kötelezettségeivel összhangban lévő személyes adatkezelés.

2.5. Személyes adatok címzettjei

Az Ön személyes adatait különösen a Társaság alkalmazottai számára nyújtják az ügyfelek személyes adataival foglalkozó szakmai feladataik ellátásához kapcsolódóan, de csak az adott esetben és az összes biztonsági intézkedéshez szükséges mértékben.

Ezenkívül az Ön személyes adatait a Társaság ügyfelei személyes adatainak feldolgozásában részt vevő harmadik felek számára is közzétesszük, vagy ilyen személyes adatok más okból hozzáférhetővé tehetők a törvénynek megfelelően. Mielőtt személyes adatait harmadik félnek nyilvánosságra hozza, mindig írásos megállapodást kötünk a harmadik felekkel a személyes adatok feldolgozásának oly módon történő megkötésére, hogy ugyanazokat a garanciákat tartalmazzák a személyes adatfeldolgozás tekintetében, a törvényes kötelezettségeivel összhangban.

2.5.1. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően Társaságunk jogosult vagy közvetlenül, beleegyezése nélkül köteles személyes adatait közzétenni a következő címre:

 • az illetékes állami hatóságokat, a bíróságokat és a bűnüldöző hatóságokat a kötelezettségeik teljesítése és az ítélet végrehajtása céljából;
 • más feleket a jogszabályok által meghatározott mértékben, például harmadik felek számára az ügyfelek követeléseinek beszedése céljából.

2.5.2. A személyes adatainak megfelelő mértékű elbírálásáért való hozzájárulásának függvényében az Ön személyes adatait az Easy Software ltd. Részére is közzétesszük. az információk terjesztése, Társaságunk termékeinek és szolgáltatásainak felajánlása, Társaságunk jogainak és érdekeinek védelme, valamint az ügyfélszolgálat érdekében.

2.6. A személyes adatok külföldre bocsátása

Az Ön személyes adatait a Cseh Köztársaság és az Európai Unió egyéb államainak területén dolgozzák fel, ahol nemzetközi csoportosulások vannak, és amelyek ugyanazokkal a személyes adatokkal védelmi standardokkal rendelkeznek, mint a Cseh Köztársaság. Sem Cégünk, sem az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásában részt vevő jogalanyok nem adnak személyes adatokat az ügyfeleknek az Európai Unión kívüli országokba.

2.7. A személyes adatok feldolgozásának időtartama

Társaságunk csak az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásával foglalkozott a feldolgozás céljára. Időről időre értékeljük annak szükségességét, hogy bizonyos meghatározott adatokhoz szükséges személyes adatokat feldolgozni kell. Miután észleltük, hogy az adatok nem szükségesek a célok bármelyiké, amelyek feldolgozásra kerültek, megsemmisítjük az adatokat. Azonban a személyes adatok feldolgozásának bizonyos céljaira belső értékelést készítettünk a személyes adatok szokásos használhatósági idejéről, amelynek lejárta után leginkább gondosan értékeljük az ilyen személyes adatoknak az adott célra történő feldolgozásának szükségességét. E tekintetben úgy véli továbbá, hogy a személyes adatok feldolgozása a következők céljából:

a) a szerződések teljesítése az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt történik; akkor a vonatkozó személyes adatok általában tíz évig használhatók;

b) a termékek és szolgáltatások kínálata a szerződéses kapcsolat időtartama alatt feldolgozásra kerül; akkor a vonatkozó személyes adatok általában tíz évig használhatók; ha harmadik felek személyes adatait e tekintetben nyilvánosságra hozzák, a feldolgozás fogalmát a harmadik felek határozzák meg az ezen alapelvekben meghatározott vonatkozó jogszabályokkal és szabályokkal összhangban;

c) az ügyfélszolgálatot az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat időtartama alatt feldolgozzák; akkor a vonatkozó személyes adatok általában tíz évig használhatók.

2.8. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ezekben az alapelvekben megpróbáltuk megmagyarázni, miért van szükségünk személyes adataival kapcsolatban, és hogy bizonyos célokra csak a beleegyezésével tudjuk feldolgozni azokat. Ön nem köteles hozzájárulni a Társaságunkhoz a személyes adatok feldolgozásához, és Ön jogosult arra, hogy visszavonja a beleegyezését. Ezen a ponton szeretnénk emlékeztetni arra, hogy bizonyos személyes adatok feldolgozása bizonyos célokra, beleegyezése nélkül is jogosult. Ha visszavonod a beleegyezésedet, megszüntetjük a releváns személyes adatok feldolgozását a vonatkozó beleegyezést igénylő célokra; Ugyanakkor ugyanazok a személyes adatok más célokra is jogosultak vagy kötelesek feldolgozni.

Ha nem engedélyezi vagy visszavonja a beleegyezését, akkor:

a) ennek megfelelően módosítja termékeink vagy szolgáltatásaink elérhetőségét, hatályát vagy feltételeit, vagy

(b) megtagadja, hogy termékeinket vagy szolgáltatásainkat megadja, miután megtudjuk, hogy az ilyen hozzájárulás szükséges a termék vagy szolgáltatás megadott feltételek mellett történő nyújtásához.

Ha személyes adatok feldolgozásával szeretné visszavonni a beleegyezését, lépjen kapcsolatba bármelyik fiókunkkal, küldjön nekünk levelet a cégnek, az Easy Software ltd-nek, a Kemp House, az 152-160 City Road, az EC1V 2NX London, vagy e-mailben: info@easysoftware.com vagy az űrlapon keresztül az Easy Software honlapján.

2.9. Személyes adatok forrása

Az ügyfelek személyes adatait elsősorban a következőkből szerezhetjük be:

(a) az ügyfelek közvetlenül, például a Társaság termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos szerződések megkötésekor és / vagy közvetve, például a Társaság termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevétele során az ügyfelek részéről vagy a Társaság termékeire vonatkozó információk részeként és az ügyfelek számára elérhető szolgáltatások, például a Társaság honlapján keresztül;

(b) Társaságunk szolgáltatásai iránt érdeklődő leendő ügyfelek marketingesemények és kampányok részeként;

c) saját tevékenységük az ügyfelek egyéb személyes adatainak feldolgozása és értékelése révén.

2.10. A személyes adatokhoz való hozzáférés kérése és az ügyféljogok védelme

Ha személyes adataid feldolgozásával kapcsolatos információkat kérdezel tőlünk, az összes feldolgozott adatról az Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk. Ezen információk átadásához jogunkban áll az információk átadása érdekében felmerülő költségek ésszerű kompenzációját igényelni. Ha megtudja vagy úgy gondolja, hogy Társaságunk vagy az adatfeldolgozásban részt vevő harmadik fél feldolgozza az Ön személyes adatait, és / vagy a joggal ellentétes, különösen, ha személyes adatai pontatlanok, akkor:

(a) magyarázatot kér a Társaságtól vagy az adatfeldolgozásban részt vevő harmadik féltől;

b) kérje a hibás állapot orvoslását; különösen kérheti a személyes adatok javítását vagy módosítását; szükség esetén az adatokat ideiglenesen blokkolni vagy megsemmisíteni.

Ha a kérését jogosnak találjuk, Társaságunk vagy az adatfeldolgozásban részt vevő harmadik fél eltávolítja a hibás állapotot ingyenesen és azonnal.

2.11. Társaság a személyes adatok feldolgozójaként

Bizonyos esetekben cégünk kezeli az ügyfél személyes adatait egy másik fél (egy másik rendszergazda) engedélyével. Például ezek az esetek magukban foglalják az Easy Software ltd-vel való együttműködést, harmadik féltől származó termékekre vagy szolgáltatásokra vagy harmadik felekkel való együttműködésre. Részletes információért mindig fel kell venni a kapcsolatot a személyes adatok kezelőjével, hacsak a Társaságunk felhatalmazást kap arra, hogy az adott ügyben információt szolgáltasson.

2.12. Elektronikus kommunikációs eszközök és mobil alkalmazások

Az ügyfélszolgálat részeként a Társaság olyan technológiákat fejleszt ki, amelyek lehetővé teszik a korszerű elektronikus kommunikációs eszközök és mobil alkalmazások használatát Társaságunk termékeinek és szolgáltatásainak használatához. Különösen ezek közé tartoznak az internet használatával kapcsolatos szolgáltatások, a szociális hálózatok és a különböző mobil alkalmazások.

Közösségi hálózatok. Emellett különböző társadalmi hálózatokon keresztül is foglalkozhat velünk. Ezeket a kommunikációs csatornákat különösen marketingeszközökként használjuk; termékeinket és szolgáltatásainkat jelenleg nem biztosítjuk a közösségi hálózatokon keresztül.

Cookie-kat. Továbbá cookie-kat használunk termékeink és szolgáltatásaink biztosítása során. A cookie-k kicsi szövegfájlok, amelyeket a felhasználó számítógépén tároltak, miután először töltették be a webhelyet. Ezek a fájlok megkönnyítik azonosítást, ahogyan a látogatók a weboldalunk tartalmával dolgoznak, ami segít nekünk abban, hogy barátságosabb kommunikációt folytassunk weboldalunk látogatóival vagy hatékonyabb marketinggel. A cookie-kkal kapcsolatos további információk a honlapunkon találhatók.

2.13. alapelvek

Ezek az elvek érvényesek és hatályosak ___________ óta. Az Alapelvek jelenlegi verzióját a Társaság honlapján teszik közzé, és fiókjainkon is elérhető.

1 melléklet - A feldolgozott személyes adatok köre

Azonosítási adatok - ide tartoznak az adatok, például név, keresztnév, dátum, e-mail, telefonszám, munkáltató vagy. képviselt cég; az ügyfelek számára, akik természetes személyek - vállalkozók, az azonosító számot és az adóazonosítót is. Egyéb lehetséges azonosítási adatok például a használt számítógép IP-címével és a meghatározott hitelesítési adatokkal rendelkező fájlokkal

Kapcsolatfelvételi adatok - név, vezetéknév, kapcsolattartási címek, telefonszámok, e-mail címek vagy más hasonló kapcsolattartási adatok. Más hasonló kapcsolattartási adatok lehetnek a használt számítógép IP-címei és a meghatározott hitelesítési adatok fájljai, amelyeket elfogadunk.

Abban az esetben, ha egy benyújtott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kérelmet visszavon, a visszavonás előtt feldolgozzuk az alkalmazás visszavonási dátumát és az adatokkal együtt.

A szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítéséből eredő adatok - a biztosított termék vagy szolgáltatás természetétől függően feldolgozzuk az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó információkat. Ebben a kategóriában olyan személyes adatokat dolgozunk fel, mint a szerződés időtartama, ________

Termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos személyes adatok - ezek közé tartoznak az interakciók során szerzett személyes adatok. Különösen ezek a következők:

i. a kommunikáció biztosítására szolgáló adatok;

(ii) az Ön által preferált kommunikációs nyelvű iratok, érdeklődést keltett egy termék vagy szolgáltatás iránt, befektetési stratégiáit, vagy az Ön által megadott konkrét követelményeket.

Végrehajtási szolgáltatások

1. Általános feltételek

Ha nincs kifejezetten másként megadva, minden találkozó egy virtuális találkozó megoldáson keresztül valósul meg. Minden résztvevőnek egyedileg kell részt vennie és fejhallgatóval kell felszerelni.

A csomagok köre a legjobb tapasztalatainkon alapul. Általában ez a végrehajtás minimális köre. Minden megvalósítás azonban egyedi, ezért bizonyos ügyfelek igényei miatt kiegészítő időre van szükség. Az Easy Redmine tanácsadói kérésre kérvényt szolgáltathatnak a töltött időről.

Ha nincs kifejezetten másként megadva, a megvalósítás angol nyelven történik; az összes dokumentumot és írásos dokumentumot angolul fogják kiadni.

2. Általános rendelkezések

2.1. Új alkalmazásverziók

Fejlesztjük és folyamatosan fejlesztjük az alkalmazást. Az új verziók az alábbi ciklusokban kerülnek kiadásra:

 • Három havonta megjelenik egy új verzió
 • Az új verzió fejlesztése egy hónappal a kiadás előtt fagyott, így tesztelhető
 • A hibajavítások minden 14 nap alatt megjelennek

Az alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos javaslataid olyan esetekben fognak megvalósulni, amikor ügyfeleink többségének és a termékfejlesztési stratégiánknak megfelelően járnak el. Célunk, hogy megkönnyítsük a projektmenedzsmentet.

2.2. Együttműködési folyamat

Nagyra értékeljük a nyílt kommunikációt. Együttműködést kötünk az új szoftverek megvalósításában. Hisszük, hogy mindkét fél számára előnyös, ha nyíltan és időben megosztjuk a fontos információkat.

A kommunikáció e-mailen, online találkozókon, telefonhívásokon és személyes találkozókon keresztül történhet. A végrehajtási folyamat sikeres befejezéséhez szükség van a működési szinten történő kölcsönös kommunikációra. Emiatt mindkét félnek gyorsan reagálnia kell, ha a partnerek kapcsolatba lépnek velük. Általában két munkanapon belül reagálunk.

A kivitelezés során a tanácsadó együttműködik más belső szervezeti egységeinkkel. A megvalósítással közvetlenül nem kapcsolatos kérdések megoldásait támogató csapatunk nyújtja Önnek. Ha az ügyfél kiszolgálójára vagy egy másik kiszolgálóval kapcsolatos konzultációra van szükség, a kommunikációt a szerver-támogató szakembereink továbbadják. Ha nem vagy teljesen elégedett a támogató részlegek munkájával a megvalósítás során, kérjük, értesítse tanácsadóját. Az Ön visszajelzése fontos számunkra.

2.3. Kártyás MANDAYS (MD) és a töltött idő jelentése

Az előre fizetett MANDAYS számmal kapcsolatos információk a protokoll bevezető táblázatában találhatók. A végrehajtás általában távolról történik. Ha a személyes találkozókat részesíti előnyben, akkor az Easy Software irodákban is megszervezhetők. Ha inkább találkozókat szeretne szervezni a telephelyén, akkor az utazási költségeket az előre fizetett költségvetésből (a végrehajtási terület) fedezheti. Az utazási költségeket külön is lehet számlázni. A tanácsadó által az ügyfél telephelyére / onnan történő utazással töltött teljes időt felszámítjuk. Az előre fizetett konzultációs órákat a kinevezett tanácsadóval való első kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapon belül fel kell használni.

A töltött időről szóló jelentéseket általában akkor küldik el az ügyfélnek, amikor a végrehajtás KÖTELEZETTSÉGÉNEK körülbelül a felét az előre fizetett költségvetésből felhasználják, majd amikor az utolsó néhány óra van hátra. Egy tanácsadó az időjelentéstől eltekintve javaslatot nyújt be a fennmaradó órák eltöltésére.

A megvalósítás a következő szakaszokból áll. Az egyes szakaszokra fordított idő összege megegyezik a MANDAYS teljes előre fizetett költségvetésével. Az ügyfelet terhelő legalacsonyabb időérték 0,25 óra.

 • Kezdeti elemzés
 • Első online találkozó
 • Az alkalmazás konfigurálása (a munka erőfeszítése a beállításokra vonatkozó követelmények összetettségétől függ)
 • Képzések
 • A konfigurációra vonatkozó további követelmények
 • Támogatás végrehajtás és tesztelés során a végrehajtás során (e-mailek, telefonhívások)

Pontosabban, a következő tevékenységeket fedezi a KAPOK az előre fizetett költségvetésből:

 • A tanácsadó időt töltötte a megvalósítás, az alkalmazás konfigurálása
 • Elemzése az Ön igényeinek
 • Belső konzultációk az Ön igényeinek
 • Szükséges konzultációk
 • Különböző forgatókönyvet rajzolva az igényeinek végrehajtására
 • A végrehajtási protokoll elkészítése és frissítése
 • Végrehajtási megbeszélések és telefonhívások
 • Képzések
 • E-mail kommunikáció a tanácsadóval
 • Az ülések szervezése, tervezése és ütemezése
 • A belső részlegek koordinálása, ha bevonásra van szükség (támogatás, szerver szakember)
 • A tanácsadó által az utazásra fordított idő (kivéve, ha külön fizetik meg, lásd az első bekezdést)
 • A megvalósítási projekt kezelése
 • Ha bizonyos rendszerszintű viselkedés hibaként jelentkezik, de végül bebizonyosodik, hogy helyes a tanácsadónak a kérelem kezelésére fordított ideje, a költségvetés is fedezi
 • A kiszolgáló szakembereinek munkája a szerveren
 • A kéréseivel foglalkozó szerver szakemberek munkája

A következő tevékenységek nem tartoznak az előre fizetett költségvetésbe, és ezért az ügyfél nem fizet:

 • A támogató csapat munkája
 • A lehetséges hibák kijavítása

2.4. Az előre fizetett költségvetés növelése

Az előre fizetett MANDAYS költségkeretének növelése csak az Ön visszaigazolása után lehetséges. Az előre fizetett költségkeret növelésére általában a következő okok miatt van szükség:

 • A bevezető elemzés után kiderül, hogy a MANDAYS végrehajtásának eredeti becslése túl alacsony volt. A tanácsadó frissített becslést küld Önnek a végrehajtásban részt vevő tevékenységekről. Ez a terv azt is megmutatja, hogy mely tevékenységekre van szükség különösebb figyelmet igényelni (MANDAYS), mint az eredetileg becsülték
 • Ha többet szeretne tájékozódni a töltött időről, mint a fenti bekezdésben.
 • Nem lehetséges a szabványos alkalmazásfelületen végrehajtani a követelményeket, ezért egyedi fejlesztésre van szükség.
 • A kiszolgálón lévő támogatást nem vették figyelembe a MANDAYS becslés végrehajtása során, ennek ellenére szükség van.
 • További képzésre van szükség (amelyet az eredeti becslés nem vett figyelembe)
 • A megvalósítási folyamat során nyilvánvalóvá válik, hogy az előre fizetett MANDÁK száma nem elegendő minden igényének.

Próbálja ki az Easy Redmine-t 30 napos ingyenes próbaverzióval

Teljes funkciók, SSL védett, napi biztonsági mentések az Ön földrajzi elhelyezkedésében